Tag Archives: generalforsamling

Generalforsamling 2018

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 17,00 hos Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2.  Beretning ved formanden Mette Marie Jensen
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag
  skal være modtaget hos foreningens formand senest 20.
  februar til mettemariejensen@hotmail.com
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
  Mette Marie Jensen, Gitte Poulsen, Bo Jensen og Steen
  Mikkelsen er indstillet på genvalg. Er du som medlem af
  Kunstwærket interesseret i at give en hjælpende hånd
  enten som bestyrelsesmedlem eller i et udvalg, må du
  gerne på forhånd kontakte formanden på ovenstående
  mail eller tlf. 40502990
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 18, er Bo Jensen, Studio 1-2 vært ved sandwich med tilhørende drikkevarer, og hvorfor vi beder om tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 20. februar på mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Kunstwærket

Hent invitationen som pdf.

 

 

Formandens beretning

Formandens beretning fra generalforsamlingen 6. marts 2017

Så er jeg her for tredje gang som formand for Kunstwærket og klar med en beretning for vores medlemmer.

I disse så individualistiske tider, hvor det giver mere respekt og social kredit at løbe en halvmaraton, end at være medlem af en forening, endsige melde sig ind i et politisk parti, eller at gå i kirke, forsøger vi at drive en kulturel forening. Vores klare formål er at styrke fælleskab og udbrede kendskab og kundskab til kunst og kultur. Det drejer sig om dannelse. Dannelse har rod i den grundtvig–koldske bevægelse hvor udgangspunktet er at fremme læring og viden. Dannelsen er med til at forme os som mennesker og øge forståelsen for selvet.

Det holder vi fast i. Vi har som bestyrelse fundet en platform, med gratis medlemskab, der har bragt os et fornuftigt grundlag af medlemmer, som vi forsøger at øge. Vi har lagt os på et niveau af 2-4 arrangementer per år, og vi formidler gerne andre institutioner og organisationers arrangementer, for herigennem at kaste spotlyset på kulturen og den mangfoldighed af tilbud vi har i vores gode by Herning.

I det forgangne forenings år har vi haft en dejlig udflugt til Skovsnogen. Skovsnogen er en vigtig del af samtidskunsten og en stor oplevelse at besøge. Vi blev vist rundt og ført igennem alle de store kunstværker af stifter Søren Taaning. Efterfølgende var vi værter for udendørs traktement og vi havde en hyggelig dag i det grønne.

I efteråret 2016 fik vi pensioneret lærer Bo Esbjørn Larsen på Herning Gymnasium til at indføre os i den levende kunstsamling de har dér. Det brugte vi en fuld aften på og vi var imponerede over, at de stadig køber ind af relevant dansk kvalitets kunst og inddrager kunsten i undervisningen af de unge gymnasieelever. Det er berigende at få indsigt i, hvor veldrevet en institution Herning Gymnasium er, og de har meget at være stolte af.

Senere i efteråret havde vi her i Studio 1-2’s lokaler en debut udstilling af Sune Bruus Hemplers ROCK portrætter som Bo Jensen var vært for. Det var morsomt at se de ikoniske musikere portrætteret efter et særligt øje-dogme, og vi forsøgte at gætte hvem der var hvem – fysisk store værker og skønt at se en kunstner debutere og være i starten af sit udtryk.

Kan vi fortsætte som bestyrelse? Ja! Det kan vi heldigvis – Helle Carl Pedersen, som vi har haft stor glæde af i bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, er blevet virksomhedsindehaver og vil naturligt koncentrere sig om det. Tak for din indsats kære Helle, vi ønsker alt godt for dig i fremtiden. Og så har vi heldigvis fundet en afløser i vores trofaste medlem, Gitte Poulsen fra Lund. Hun indtræder i dag i bestyrelsen og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.

Jeg vil gerne rette en varm tak til Ole Jørgensen, der altid bakker op om vores arbejde og gerne løser opgaver for bestyrelsen. Endvidere en stor tak til vore gode sponsorer Brunsgaard A/S og Studio 1-2 der igen i aften er vært for os.

Det var alt fra formanden  – jeg vil gerne takke vore medlemmer fordi I kommer til Generalforsamlingen, og for Jeres interesse og opbakning.

Mette Marie Jensen

Generalforsamling 2016

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes

Tirsdag 23. februar 2016 kl. 17.00
Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden Mette Marie Jensen

3. Aflæggelse af revideret regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag skal være indleveret til foreningens formand senest 9. februar – mettemariejensen@hotmail.com.

Bestyrelsen forslår ændring af vedtægternes § 8 og således at foreningen fremover ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer valgt ved simpelt flertal, i stedet for nuværende 5 – 9 medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Mette Marie Jensen, Bo Jensen og Steen Mikkelsen er indstillet på genvalg.

Er du som medlem af Kunstwærket interesseret i at give en hjælpende hånd enten som bestyrelsesmedlem eller i et udvalg, må du gerne på forhånd kontakte formanden på ovenstående mail eller tlf. 40502990

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 18, er Bo Jensen, Studio 1- 2 vært ved sandwich med tilhørende drikkevarer. Vi beder derfor om tilmelding til generalforsamlingen senest mandag 22. februar på mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn
BESTYRELSEN