Tag Archives: formand

Formandens beretning

Ved generalforsamlingen 25. februar 2015

For mig at se, drejer kunst sig om erkendelser. Personlige såvel som universelle. Kunsten forklarer nød, lidelser og anskuelser. Vi er så heldige, at leve i en del af verden, hvor der er velstand og overskud til at omgive sig med kunst. Vi er omringede af kulturelle tilbud og kunst er på finansloven. Vi skal ikke kæmpe for at få adgang til kunsten. Snarere skal vi kæmpe for at sortere i tilbuddene og vælge hvad der skal få andel i vores tid og opmærksomhed.

Jeg mener at Kunstforeningen for Herning og Omegn nu KUNSTWÆRKET fortjener en plads fremadrettet i kulturlivet iblandt os. Derfor meldte jeg mig som formand for et år siden. Vi lykkedes med at finde en god bestyrelse, og forslag, ambitioner, ideer og reformer stod i kø. Vi klarede en fortsættende generalforsamling i august, hvor bestyrelse, suppleanter, revisorer og dirigent kom på plads. Vi fik vedtaget ændringer, der bl.a. bortskaffede en udlodning.

Og så begyndte det hårde arbejde. Vi har kæmpet for at få medlemmer i foreningen, vi har set en kerne af trofaste gamle medlemmer, der har stået bi. Men vi har totalt fået 4 nye medlemmer. Vi har en medlemsskare på 21 husstandsmedlemsskaber. Vi har planlagt og afholdt 3 arrangementer; Jellingmonumenterne, Artmesse Herning, og i aften Lauritz.com. Alle med et flot fremmøde – så vi ser en interesse. Vi indser desværre, at det er sværere at hverve medlemmer til en forening end vi troede, idet tidsånden snarere dikterer, at vi hopper ind og ud – og plukker i det som fanger vor interesse.

Uden medlemstilgang, har vi ikke mulighed for at finansiere vore store ambitioner om en årets kunstner.

Vi løb ind i et par bump på vejen; i vor iver for at komme i gang, indgik vi aftale med Marco Evaristti om en street-ballet på Fermaten i slutningen af august. Men vi måtte bakke ud p.gr. af manglende tid og financiering. Vi havde ikke vores organisation på plads og det har taget sin tid. Vi er alle engagerede mennesker i bestyrelsen og flere af dem, har måttet indse at de ikke har den tid det fordrer at løbe foreningen i gang. Så vi er gået fra 9 til 6 tilbageværende bestyrelses medlemmer. Vi indser, at det kræver mere end som så, hvad angår markedsføring og tidsressourcer, for at få foreningen op på de hundrede medlemmer, som vi mener er et bæredygtigt antal.

Vi har diskuteret forskellige scenarier, som kan hjælpe foreningen til videre overlevelse. Vi skal inden for meget overskuelig fremtid have flere medlemmer, ellers har vi ikke et grundlag for foreningen. Vi fremlægger fra bestyrelsens side, et forslag om at gøre det gratis at blive medlem af foreningen, for ad den vej at opnå tilstrækkeligt underlag for et forsat KUNSTWÆRK. Men mere om dette under vedtagelse af kontingent.

Vi har et oplæg for det kommende forenings år, med følgende arrangementer på programmet som vi ønsker at præsentere:

  • fotokunst primo maj
  • årets kunstner – fokus på en dansk nulevende kunstner, som belyses fra flere vinkler, september
  • et arrangement omhandlende kirkekunst i november 2015

Jeg vil gerne afslutningsvis gribe lejligheden til at rette en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Winkler, Mingo Nørager og Belinda Hornshøj. Tak fordi I var med et stykke af vejen.

Og så vil jeg også gerne rette en varm tak til de siddende bestyrelsesmedlemmer; tak for Jeres indsats, gode ideer og bistand gennem det forgangne år, det har været spændende!

Mette Marie Jensen