Tag Archives: 2016

Besøg på Herning Gymnasium

Værker, der sjældent bliver set

Det er os en stor fornøjelse at kunne byde dig indenfor på Herning Gymnasium onsdag 26.10.2016 kl 19, hvor  billedkunstlærer Bo Esbjørn Larsen vil vise dig rundt blandt de mange og forskellige værker, der gennem lang tid er samlet bag disse mure.

Læs mere i invitationen nedenfor.

Sådan gør du:
Du tilmelder dig arrangementet med det ønskede antal personer på mail@herning-kunstforening.dk, hvorefter du modtager en bekræftelse, der kan bruges som dokumentation af dit medlemskab af KUNSTWÆRKET. Du er velkommen til at invitere venner og bekendte med.

Rundvisning 26.10.2016 fra kl. 19:00 er incl. et glas vin og chips og koster kun kr. 50,- pr. person. Der er bindende tilmelding.

Bestilling senest mandag 24.10.2016

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner

KUNSTWÆRKET

 

herninggymnasium2016

Generalforsamling 2016

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes

Tirsdag 23. februar 2016 kl. 17.00
Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden Mette Marie Jensen

3. Aflæggelse af revideret regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag skal være indleveret til foreningens formand senest 9. februar – mettemariejensen@hotmail.com.

Bestyrelsen forslår ændring af vedtægternes § 8 og således at foreningen fremover ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer valgt ved simpelt flertal, i stedet for nuværende 5 – 9 medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Mette Marie Jensen, Bo Jensen og Steen Mikkelsen er indstillet på genvalg.

Er du som medlem af Kunstwærket interesseret i at give en hjælpende hånd enten som bestyrelsesmedlem eller i et udvalg, må du gerne på forhånd kontakte formanden på ovenstående mail eller tlf. 40502990

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 18, er Bo Jensen, Studio 1- 2 vært ved sandwich med tilhørende drikkevarer. Vi beder derfor om tilmelding til generalforsamlingen senest mandag 22. februar på mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn
BESTYRELSEN