Category Archives: Arrangementer

Susan de Witt

Susan de Witt

KUNSTWÆRKET har fået en unik mulighed for at møde den dygtige kunstfotograf Susan de Witt på Danmarks Fotomuseum.

Kunstfotografen Susan de Witt bor i Portland, Oregon, USA, hvor hun begyndte at studere fotografi i år 2000. Hun indså hurtigt, at det at lave sine egne billeder i mørkekammeret, skulle blive den metode, hun foretrak frem for den digitale form for billedfremstilling.

Hovedparten af Susan de Witts fotografier er fremstillet ved anvendelse af en efterhånden glemt fotografisk teknik: En særlig kontrastrig film (lith-film) bruges som mellemproces i billedfremstillingen. Herved omdannes de grå toner til kornede og kontrastrige billeder – en teknik som var meget anvendt og populær i 1970´erne.

Udstillingen har fået titlen MIRAGE, som refererer til Susan de Witts billeder, der afspejler en del af virkeligheden og samtidig ofte, som hun selv betegner det, er rene illusioner.

Hvad, hvor, hvornår, hvordan?

● En aften med fotokunstneren Susan de Witt, hvor hun personligt fortæller om sine arbejdsprocesser, inspiration og tanker bag de fotografiske værker
● Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28, 7400 Herning
● Onsdag d. 3. juni 2015 klokken 19.30
● Bindende tilmelding til sekretariat på mail@herning-kunstforening.dk senest onsdag 27. maj.
● Arrangementet er gratis og er eksklusivt arrangeret for kunstforeningens medlemmer

Susan de Witts fotografier har været vist både nationalt og internationalt, og med udstillingen på Danmarks Fotomuseum er det første gang, hun udstiller solo i Europa.

Se mere på www.susandewitt.net.

Vi glæder os til en spændende aften!

Med venlig hilsen

KUNSTWÆRKET

Kunstekskursion

Det glæder os, i samarbejde med KUNSTPAKHUSET- Ikast og CHPEA, at invitere jer med på en spændende kunstekskursion

Lørdag 30. maj 2015

Det nærmere program, tilmelding m.v. fremgår af vedhæftede invitation.

Vi ser frem til, at rigtig mange har tid og lyst til at deltage.

De bedste hilsner
KUNSTWÆRKET

Klik på billedet for at hente invitationen som pdf.

Invitation til udflugt

Generalforsamling 2015

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes

Onsdag 25. februar 2015 kl. 18.00

i Lauritz.coms lokaler, Engdahlsvej 17, 7400 Herning

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af revideret regnskab

3. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag skal være indleveret til foreningens formand senest 11. februar – mettemariejensen@hotmail.com

4. Fastsættelse af kontingentet for det kommende regnskabsår

5. Valg af formand (i lige årstal)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for de år, hvor der er valg)

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 19, indbydes til en spændende aften med folkene bag Lauritz.com – Se særskilt udsendt invitation.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN