Generalforsamling 2019

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. februar 2018 kl. 17,00 hos Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2.  Beretning ved formanden Mette Marie Jensen
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag
  skal være modtaget hos foreningens formand senest 20.
  februar til mettemariejensen@hotmail.com
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Der er fremsat følgende forslag fra bestyrelsen til pkt. 4: Foreningen sættes i bero, med
henblik på nedlæggelse.

Der vil i år ikke være bespisning, men kaffe og kage til generalforsamlingen.
Vi beder om tilmelding til generalforsamlingen senest 20. februar på
mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Kunstwærket

Hent invitationen som pdf.

 

Generalforsamling 2018

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 17,00 hos Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2.  Beretning ved formanden Mette Marie Jensen
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag
  skal være modtaget hos foreningens formand senest 20.
  februar til mettemariejensen@hotmail.com
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
  Mette Marie Jensen, Gitte Poulsen, Bo Jensen og Steen
  Mikkelsen er indstillet på genvalg. Er du som medlem af
  Kunstwærket interesseret i at give en hjælpende hånd
  enten som bestyrelsesmedlem eller i et udvalg, må du
  gerne på forhånd kontakte formanden på ovenstående
  mail eller tlf. 40502990
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 18, er Bo Jensen, Studio 1-2 vært ved sandwich med tilhørende drikkevarer, og hvorfor vi beder om tilmelding til generalforsamlingen senest tirsdag den 20. februar på mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Kunstwærket

Hent invitationen som pdf.