Formandens beretning

Formandens beretning for foreningsåret 2018-19:

Foreningen Kunstwærket har stået for to arrangementer i det forgangne foreningsår nemlig udflugten til UNESCO byen Christiansfeld med rundvisning og filmforevisning i forbindelse med Kultur i Mørket. Vi har herudover informeret og peget på andre arrangementer af kulturel interesse for vore medlemmer. Det er også noget vi vil løfte i fremtiden, så vi kommer fortsat til at udsende relevant materiale til medlemmerne. Vi ønsker herigennem at formidle og støtte gode kulturtilbud.

Ved sidste bestyrelsesmøde besluttede en enstemmig bestyrelse at stille Kunstwærket i bero.

Motivation herfor finder vi i, at der ikke er større fremmøde ved vore arrangementer. Som vi læser tidsånden, er der ikke behov for en forening som vores. Der findes institutioner og foreningerne der har tilbud til borgerne i Herning og omegn i rigt mål. Da Kunstforeningen for Herning og Omegn opstod for 75 år siden, så det kulturelle landskab meget anderledes ud end det gør i dag. Vi agerer på hvordan udbud og behov ser ud i dagens leje. Derfor fremkom denne beslutning, som er modnedes over tid, og som vi ikke tager let på.
Vi har løftet opgaven igennem 5 år og forsøgt at tilpasse foreningens udtryk, tilgang og formål. Vi har ofte spurgt os selv og hinanden om foreningens berettigelse, og om vi kunne gøre tingene på en anden og bedre måde. Vi har haft kvalitative arrangementer igennem årene og vi har opnået 130 medlemmer.

Jeg vil gerne takke Ole Jørgensen for hans støtte i at løse opgaver for foreningen. Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmer Bo Jensen, Steen Mikkelsen og Gitte Poulsen. Tak for Jeres altid positive og humoristiske tilgang til opgaver. Jeg har nydt Jeres selskab og at lære Jer at kende. Jeg kommer til at savne Jer og hvem ved? Det kan være vi kommer til at samles om nye tiltag.

Foreningen overgår i 2 år til den nye formand Steen Mikkelsens ledelse, og medmindre der kommer nye kræfter der ønsker at føre foreningen videre, nedlægges den.

Mette Marie Jensen,
Herning den 28. februar 2019

Referat fra generalforsamlingen kan læses her.

Generalforsamling 2019

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. februar 2018 kl. 17,00 hos Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2.  Beretning ved formanden Mette Marie Jensen
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag
  skal være modtaget hos foreningens formand senest 20.
  februar til mettemariejensen@hotmail.com
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Der er fremsat følgende forslag fra bestyrelsen til pkt. 4: Foreningen sættes i bero, med
henblik på nedlæggelse.

Der vil i år ikke være bespisning, men kaffe og kage til generalforsamlingen.
Vi beder om tilmelding til generalforsamlingen senest 20. februar på
mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Kunstwærket

Hent invitationen som pdf.