Category Archives: Arrangementer

Generalforsamling 2016

Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes

Tirsdag 23. februar 2016 kl. 17.00
Studio 1-2, Teglvænget 29, 7400 Herning

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden Mette Marie Jensen

3. Aflæggelse af revideret regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Evt. forslag skal være indleveret til foreningens formand senest 9. februar – mettemariejensen@hotmail.com.

Bestyrelsen forslår ændring af vedtægternes § 8 og således at foreningen fremover ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer valgt ved simpelt flertal, i stedet for nuværende 5 – 9 medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Mette Marie Jensen, Bo Jensen og Steen Mikkelsen er indstillet på genvalg.

Er du som medlem af Kunstwærket interesseret i at give en hjælpende hånd enten som bestyrelsesmedlem eller i et udvalg, må du gerne på forhånd kontakte formanden på ovenstående mail eller tlf. 40502990

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, der forventes afsluttet senest kl. 18, er Bo Jensen, Studio 1- 2 vært ved sandwich med tilhørende drikkevarer. Vi beder derfor om tilmelding til generalforsamlingen senest mandag 22. februar på mail@herning-kunstforening.dk

Med venlig hilsen og på gensyn
BESTYRELSEN

Lyslægningen – installation på Herning Musikskole

MED LOV SKAL LAND BYGGES
MED FRED SKAL DET HELE LYKKES

 

Halvfjerdsindstyve år efter Danmark befrielse.

 

I den anledning har KUNSTWÆRKET i samarbejde med Kulturelt Samråd i Herning fået Steen Mikkelsen til at lave en installation,

LYSLÆGNINGEN

Der symboliserer de 70 år efter 2. verdenskrigs afslutning.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

fredag 20. november kl. 17 – 22 Herning Musikskole, Nørregade, Herning,

hvor du også kan opleve flere spændende events i forbindelse med

KULTUR I MØRKET (læs mere)

De bedste hilsner

KUNSTWÆRKET

Lyslægning - plakat